Današnja deca u proseku provedu i do 6h sedeći ispred TV-a i računara.

Da li su Vaša deca aktivna onoliko koliko ste Vi bili kao deca? Verovatno ne. Današnja deca u proseku provedu i do 6h sedeći ispred TV-a i računara. Broj gojazne dece je u poslednje tri decenije porastao sa 4% na 14%.  Promena sedentarne kulture počinje u porodici i to zajedničkim, porodičnim vežbanjem.

Zašto vežbati zajedno?

Za decu je sedentarni način života sasvim normalan. Vežbanje sa roditeljima menja njihovu percepciju normalnosti, jer im pruža mogućnost ulaska u svet odraslih i učestvovanja u onome što mama i tata rade.

Deca su kao sunđeri, upijaju sve što roditelji misle, rade i osećaju. Često roditelji upisuju decu na neku aktivnost, ne shvatajući da su najbitniji njihovi postupci i njihov odnos prema fizičkoj aktivnosti. Ako sami roditelji ne vežbaju, šalju poruku svojoj deci da vežbanje nije bitno. Kada vežbaju zajedno, deci pružaju osećaj svrhe i cilja.

To su potvrdili i britanski istraživači koji su ukazali na to da roditelji, prvenstveno mame, imaju važnu ulogu u razvoju zdravih navika kod dece. Rezultati su pokazali da što je mama aktivnija, to će i njeno dete biti aktivnije. Kada je u pitanju fizička aktivnost, mama je uzor i dečacima i devojčicama.

Kod dece, nedostatak fizičke aktivnosti povezan je sa povećanim rizikom od gojaznosti, dijabetesa, srčanih bolesti i drugih hroničnih fizičkih bolesti u odraslom dobu.Vežbanje ne utiče samo na zdravlje. Brojna istraživanja navode da deca koja vežbaju imaju bolja postignuća u školi, viši stepen samokontrole, bolju koncetraciju, više samopouzdanja i smanjen rizik od depresije i anksioznosti.

Porodično vežbanje je sjajna prilika da na kvalitetan način provodite vreme zajedno.

Čest izgovor roditelja za netreniranje jeste to što slobodno vreme treba da provode sa svojom porodicom. Ako i treniraju, često osećaju krivicu jer nisu sa decom. Porodično vežbanje je sjajna prilika da na kvalitetan način provodite vreme zajedno. Tako jačate porodičnu vezu i stvarate novu porodičnu tradiciju.

Dragi roditelji, Vaša deca se ugledaju na Vas. Vi ste njihovi mentori, učitelji, heroji i uzori. Vi ste ti od kojih najbolje i najviše uče. Zbog toga promena detetovih navika počinje promenom Vas samih. Budite ona promena koju želite da vidite kod svog deteta. Kada negujete sebe, negujete i njih.

U Trening centar Tajs smo pripremili poseban koncept treninga koji smo nazvali Interaktivna školica sporta. Trening je u potpunosti prilagođen potrebama savremene porodice. Samo neki od mnogih benefita ovakve vrste treninga su:

  • Uspostavljanje celoživotnih/dugoročnih zdravih navika
  • Modelovanje ponašanja deteta
  • Povećanje motivacije
  • Razvoj fizičkih, psihičkih, socijalnih i kognitivnih sposobnosti deteta
  • Bolja komunikacija u samoj porodici
  • Predstavljanje zdravog uzora detetu

Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 17:00 u Trening centru Tajs, u trajanju od 45 minuta.

Očekujemo Vas.