TAJS KIDS

TAJS KIDS  je naziv školice sporta koja predstavlja jedan od programa našeg trening centra.

U poslednje vreme u naučnoj literature su sve prisutniji tekstovi o smanjenoj fizičkoj aktivnosti dece i adolescenata. Takav slučaj je prisutan i kod nas. Štaviše, Vojvodina je na neslavnom vrhu liste po broju obolelih osoba od kardiovaskularnih bolesti.

Uslovi i način života danas ne idu u korist zdravlja, stoga je potrebno razvijati svest o fizičkoj aktivnosti još od najranijeg perioda čovekovog razvoja. Predškolski uzrast je period razvoja u kome dete može usvojiti mnogobrojne zdrave životne navike – što i jeste misija školice sporta TAJS KIDS.

Fizička aktivnost u značajnoj meri pozitivno deluje na ljudski organizam, uključujući. smanjenu gojaznost, poboljšanu kardiometaboličku funkciju ali i poboljšan psihološki status pojedinca

Poznato je da dete koje je fizički aktivno ujedno ima i bolje pamćenje, mentalno je zdravije od svojih vršnjaka koji su fizički neaktivni.

Cilj naše grada se ogleda i kroz prevenciju lošeg držanja tela. Kičmeni stub, kukovi, kolena, stopala. Loše držanje tela u jednom od pomenutih zglobova, uzrokuje kompenzatorno narušavanje pravilnog držanja i susednih zglobova.

Želimo da Vaše dete nauči što više stvari o zdravom načinu života, navikama i ishrani kroz praktične radionice na našim časovima.

Školica sporta je namenjena deci uzrasta  od 3 do 6 godina. Časovi se održavaju utorkom i petkom od 17h u prostorijama našeg kluba.

Vidimo se 🙂

Raspored

  • Utorak 17:00 — 17:45
  • Petak 17:00 — 17:45

Uspostavljanje dugoročnih zdravih navika

Razvoj psihofizičkih sposobnosti deteta

Povećanje motivacije