Kapuera

Kapuera je Brazilska borilačka veština, korene vuče još iz Kolonijalnih vremena. Za potrebe rada na plantažama Portugalski Kolonisti dovode robovsku radnu snagu iz Afrike. Nekoliko kultura počinje da živi zajedno i počinju da vrše uticaj jedne na druge. Među Robovima se razvija jedan specifičan oblik borbe. Vremenom se on menja, pod uticajem sredine, okolnosti, evoluira i danas ga znamo u ovom obliku i zovemo Kapuera.

Kapuera podrazumeva dve osobe u psihičkoj i fizičkoj interakciji. Igrači Kapuere se kreću u napad ili prelaze u odbranu razmenjujući udarce i koristeći akrobatske pokrete kako bi preuzeli kontrolu nad prostorom i kretnjama drugog kapueriste. Muzika je bitan pratilac svega. Kapuera i muzika su neodvojivo povezani. Različiti ritmovi imaju svoje značenje i svoje mesto u celom događaju.

Raspored

  • Utorak 20:00 — 21:00
  • Četvrtak 20:00 — 21:00
  • Subota 20:00 — 21:00

Marko Tajs

Capoeira instruktor